SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans(KTÜ Ortak) (Pr)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programının amacı; moleküler biyoloji ve genetik, sitogenetik ve moleküler sitogenetik bilim dallarında donanımlı bilim insanları yetiştirmektir.Kalıtsal ve metabolik hastalıklar, insan genetiği ve hücre bilimi konuları başta olmak üzere çeşitli konularda proje geliştirmek ve araştırmalar yürütmek için yeterli donanıma sahip olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımız, günümüz teknolojik gelişimler ile birlikte ilerleyen genetik ve hücre bilimine katkı sağlama konusunda uluslararası alanlarda  bilim insanı yetiştirmeyi, hücre biyolojisi ve insan genetiği konularında ulusal ve uluslararası seviyede kabul edilen bir merkez olmayı hedeflemektedir.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımız, bilimsel araştırmaları başarıyla yürütebilecek bilgi birikimine sahip öğretim üyeleri ve elemanları ile birlikte geniş perspektifte laboratuvar imkânlarına sahiptir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bir adet öğrenci deneylerinin gerçekleştirildiği öğrenci laboratuvarı, öğretim üyelerinin yer aldığı projelerdeki çalışmaların gerçekleştirildiği bir adet moleküler genetik araştırma laboratuvarı, bir adet moleküler sitogenetik rutin tanı laboratuvarı ve bir adet hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız bünyesindeki laboratuvarlarımızda halen çeşitli kalıtsal ve metabolik hastalıklar hakkında projelerimiz devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde ise planlanmış ve planlanmakta olan projelerimiz ile teknolojik gelişmeleri izleyerek tanı ve tedavide etkili çeşitli araştırmalar hedeflenmektedir. 

 Lisansüstü programı kapsamında, öğrencilerimizden bağımsız araştırma yapma, olayları irdeleyerek bilimsel yorum yapmaları, yeni deneysel yöntemler geliştirebilmeleri, orijinal araştırmalar yapabilmeleri ve bu sayede evrensel bilim, tıbbi teknoloji ve toplum refahına katkı sağlayabilmeleri beklenmektedir.